Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Aplinka ir sauga

Atsakomybė už saugą ir aplinką yra neatsiejama „Kiilto“ kasdienės veiklos ir bendrovės pagrindinių principų, organizacijos kultūros bei strategijų dalis.

Mūsų produktai yra kruopštaus jų gyvavimo ciklo planavimo rezultatas.

Atsakomybė už saugą ir aplinkos apsaugą yra pagrindinis veiksnys, į kurį atsižvelgiame kurdami mūsų produktus ir planuodami jų gyvavimo ciklą, pradedant žaliavų bei pakuočių parinkimu ir baigiant produktų gamyba, platinimu, naudojimu ir pakuočių bei produktų likučių šalinimu. Kalbant apie atsakomybę gamybos grandinėje, itin svarbus vaidmuo tenka produktų kūrimui, į kurį mes labai daug investuojame.

Atsakomybė už aplinką

Kurdami savo produktus, atsižvelgiame į naujausius pasiekimus, susijusius su saugos ir aplinkos apsaugos aspektais, nes būtent mūsų produktai yra svarbiausias dalykas, kuriuo galime prisidėti prie aplinkos apsaugos problemų sprendimo ateityje. Mes aktyviai dalyvaujame chemijos pramonės aplinkosaugos organizacijų veikloje ir įgyvendinant svarbius projektus.

Atsakomybė už klientų sveikatą ir saugą

kuo saugesnės vartotojams ir aplinkai. Mes atidžiai stebime teisės aktų pakeitimus, susijusius su cheminėmis medžiagomis, ir stengiamės juos numatyti.

Paprastai prašymus sukurti saugesnius produktus gauname tiesiogiai iš klientų. Skaitykite bendrovės „Parmarine Oy“ pasakojimą apie tai, kaipbendradarbiaujant su mumis buvo sukurta nauja, saugesnė nei bet kada anksčiau lipnioji medžiaga.
„Kiilto“ lipniojoje medžiagoje nėra cheminių medžiagų, darančių žalingą poveikį„Kiilto“ lipniojoje medžiagoje nėra cheminių medžiagų, darančių žalingą poveikį
Share This Page

SUSISIEKITE SU MUMIS!

„KIILTO“ SPECIALISTAI
JŪSŲ PASLAUGOMS

Platus mūsų prekybos tinklas padės
jums gauti atsakymus į konkrečius klausimus.

STATYBAPRAMONĖPATRONUOJAMOSIOS BENDROVĖS UŽSIENYJE

Bonsky