Reaguodama į klientų poreikius, „Kiilto“ siūlo sąlyčiui su maistu sertifikuotus klijus

„Kiilto Oy“ dabar yra įgaliotas klijų, kurie gali būti naudojami maisto pramonėje, tiekėjas. ES maisto produktų pakuotėse naudojamų klijų paraiškų teikimo procesas yra bandomasis projektas, kurį parengė p. Tero Järvenpää kaip savo akademinę disertaciją „Kiilto Oy“. Projekto iniciatyva kilo iš klientų: jiems reikėjo klijų su atitikties sertifikatu, kad medžiagos yra tinkamos sąlyčiui su maisto produktais.

Bandomasis projektas užtikrina EB reikalavimų laikymąsi ir naują procedūrų modelį

Prieš šį bandomąjį projektą „Kiilto“ jau gamino klijus, patvirtintus maisto produktų pakavimui, tačiau ES teisės aktai dėl su maistu besiliečiančių medžiagų buvo nustatyti visai neseniai. Be to, gaminių saugos įstatymai ir kiti teisės aktai skiriasi, o jų interpretavimas ne visada būdavo aiškus. Järvenpää savo tyrime sistemingai sudarė esamų reikalavimų dokumentą ir, remdamasis šiais duomenimis, sukūrė naują „Kiilto“ procedūrų modelį. Todėl gaminiai „Sitol 4140“ ir „Sitomelt EVO 30“ jau buvo sertifikuoti pagal ES teisės aktus.

Järvenpää parengtą procedūrų modelį „Kiilto“ naudos, kai tik įmonė pradės plėtoti sąlyčiui su maisto produktais skirtų klijų asortimentą ir kitų tipų klijus. „Kiilto“ nusprendė kreiptis dėl to paties atitikties sertifikato daugeliui „Sitol“ ir „Sitomelt“ klijų bei kai kuriems „Kestokol“, „Kestopur“ ir „KiiltoFlex“ klijams.

Sertifikatai nurodo saugumą

Atitikties sertifikatai parodo klientams, kad klijai atitinka medžiagų ir komponentų, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai liečiasi su maistu, reikalavimus pagal Pagrindinį reglamentą (EB) nr. 1935/2004, GMP reglamentą (EB) nr. 2023/2006 dėl geros gamybos praktikos, maisto aktą L 23/2006, taip pat (ES) 10/2011 reglamentą dėl plastikinių medžiagų. Atitiktis gaminių etiketėse ir brošiūrose bus pažymėta stiklinės ir šakutės simboliu.

„Sitol 4140“ ir „Sitomelt EVO 30“ jau yra išbandyti ir patvirtinti maisto pakavimo pramonei. Savo klientams turime parengę išsamią informaciją apie šias dvi klijų rūšis, o savikontrolės ir HACCP sistemos padės rasti atitikties duomenis.

Pagal šį projektą „Kiilto“ vykdo savo darbuotojų apmokymus. „Kiilto“ gamybos instrukcijose buvo padaryta keletą pakeitimų, kuriais užtikrinama, kad medžiagose, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai kontaktuoja su maisto produktais, naudojami klijai yra absoliučiai saugūs.

MŪSŲ SPRENDIMAI MAISTO PRAMONEI

Share This Page