Kiilto išorinio kampo sutvirtinimas

Iš anksto pagaminti „Kiilto“ išorinių kampų sutvirtinimai turi būti naudojami su „Kiilto“ hidroizoliacinėmis membranomis.

Naudojimas

Iš anksto suformuoti elastingi kampų sutvirtinimai turi būti naudojami su ritininėmis vandeniui atspariomis membranomis.
Būtina naudoti kaip „KeraSafe“ vandeniui atsparios sistemos dalį.

Sandėliavimas

Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 2 metus.

Sluoksnio storis

apytikr. 0,35 mm

Rišiklio rūšis

PE folija
PP nulupama plėvelė

Aplinka ir saugumas

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

M1 Statybinių medžiagų emisijos klasėLEED