Kiilto Flex
Parketo klijai

Vieno komponento bevandeniai parketo klijai, skirti elastingam suprojektuoto parketo dangos, o taip pat parketo plokščių ir lentų klijavimui.

Specialios funkcijos

  • ypač elastingi specialūs klijai suprojektuoto parketo dangos, o taip pat parketo plokščių ir lentų klijavimui
  • be vandens

Dokumentai

Naudojimas

„Kiilto Flex“ yra mažai teršiantys M1 klasės klijai elastingam parketų klijavimui. Atminkite, kad parketo blokus reikia klijuoti tiesiai ant betono, kai negalima klijuoti ant plokščių pagrindo, pvz., dėl grindų šildymo sistemos.

Mentelės dantytumas
Mentelės dantytumas
Pakuotės Dydis EAN Kodas
10 l / 16 kg 6411511645101
Atviras laikas

apytikr. 30 min. (+20 °C, 50 % RH)

Darbinės sąlygos

Laikykitės nacionalinių nurodymų ir parketo gamintojo instrukcijų dėl aplinkos sąlygų montuojant ir naudojant.

Grindų pagrindo drėgnumas

betonas: maks. 3,0 % svorio arba 80 % RH
medis: 8–12 %

Konsistencija

pasta

Naudojimo temperatūra

+18–25 °C

Padengimas

apytikr. 2 m²/l

Pakuotės dydžiai

10 l

Rišiklio rūšis

Sililo modifikuotas polimeras (SMP)

Sandėliavimas

Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 6 mėn. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti.

Tankis/santykinis svoris

apytikr. 1,55 kg/l

Naudojimo instrukcija

Tinkamas pagrindas yra plienu tvirtintas nelygintas betonas (K 35 ar stipresnis), plokštės arba medinės grindys. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, lygus, švarus ir be dulkių ar kitų medžiagų, kurios gali trukdyti sukibimui. Jei reikia, išlyginkite paviršių mozaikiniam parketui tinkamu „Kiilto“ išlyginamuoju mišiniu (pvz., „Fiberflex“). Tinkamas plokščių pagrindas turi būti min. 9 mm ar panašaus storio faneros plokštė. Visada laikykitės parketo gamintojo instrukcijų, o taip pat visų nacionalinių direktyvų dėl montavimo. Elastingi klijai sumažina pagrindo įtempimą, atsirandantį dėl drėgmės judėjimo medienoje, tačiau suteikia matmenų judėjimo ir deformacijų galimybę.

Montuojant kambario temperatūra ir oro drėgnumas turi būti normalūs. Prieš montavimą leiskite parketui ir klijams prisitaikyti prie normalios kambario temperatūros ir oro drėgnumo. Tepkite klijus tolygiai dantyta mentele ant paviršiaus, kurį galima padengti per apyt. 30 min. Tinkamai prispauskite parketą prie pagrindo. Patikrinkite, ar blogoji parketo pusė yra tinkamai sudrėkinta klijais. Negalima klijuoti įlaidų. Palikite 10–15 mm tarpą tarp parketo ir tvirtų konstrukcijų, pvz., sienų ir parketo. Priklausomai nuo aplinkybių, po klijavimo prieš šlifuojant ir lakuojant palaukite 24–48 val. Šviežios klijų dėmės gali būti pašalinamos vaitspiritu. Išdžiūvusius klijus galima nuvalyti tik mechaniniu būdu.

Papildoma informacija

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

Aplinka ir saugumas

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

M1 Statybinių medžiagų emisijos klasė
LEED
Pagaminta Suomijoje