Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Produktų žymėjimas ir klasifikavimas

Mūsų tikslas yra toliau didinti produktų, kurie priskiriami aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus atitinkančių gaminių kategorijai, procentinę dalį; šiuo metu tokius reikalavimus atitinka 78 % visų mūsų parduodamų produktų. Vartotojui ir aplinkai saugūs produktai gali būti identifikuojami pagal šiuos ženklus:

M1


Priskyrimas M1 klasei rodo, kad statybinės medžiagos atitinka griežčiausius reikalavimus pagal emisijos klasifikaciją ir gali būti naudojamos patalpose. „Kiilto“ kuriant statybines medžiagas visuomet siekiama, kad jos būtų priskirtos M1 klasei. Daugiau nei 70 % „Kiilto“ parduodamu statybinių medžiagų jau priskirtos M1 klasei, o vis daugiau pramonei skirtų produktų yra jai priskiriamos.

CE


Visoje ES hidroizoliaciniams gaminiams, kurie išbandyti ir patvirtinti pagal Europos techninio liudijimo (ETL) išdavimo sistemą, suteikiamas CE ženklas. „Kiilto“ hidroizoliacinė sistema „Kerafiber“ buvo pirmasis bendrovės hidroizoliacinis gaminys, paženklintas CE ženklu. 2004 m. elastingi cementiniai klijai buvo pirmasis „Kiilto“ produktas, kuriam buvo suteiktas CE ženklas. Beveik visos „Kiilto“ gaminamos sandarinimo medžiagos ir užpildai paženklinti CE ženklu.

VTT

VTT (Suomijos techninių tyrimų centro) išduodamas sertifikatas rodo, kad produktas ar produktų sistema atitinka Suomijos statybos taisyklių ir standartų reikalavimus, jeigu naudojami pagal sertifikato nurodymus./p>

CG2

Glaistų savybės yra nurodytos standarte EN 13888. Glaistai pagal standartą yra suskirstyti į dvi grupes: CG (cementiniai skiediniai) ir RG (skiediniai reakcinių dervų pagrindu). Be to, CG skirstomas į dvi klases, 1 ir 2, iš kurių CG2 keliami griežtesni reikalavimai. Be to, CG2 ženklinimas papildomas raidėmis, nurodančiomis, kaip produktas atitinka reikalavimus: W = geresnės hidrofobinės savybės, A = geresnis atsparumas dilimui. „Kiilto“ produktai „Saumalaasti“ ir „Klinkkerisaumalaasti“ paženklinti ženklu GC2 W A./p>

Šturvalo ženklas

Šturvalo ženklu paženklintos lipniosios medžiagos atitinka Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) priešgaisrinės saugos reikalavimus. TJO rekomendacijos įtrauktos į ES Laivų įrenginių direktyvą (MED). Šturvalo ženklas ant laivų įrenginių ir medžiagų rodo, kad gaminiai atitinka MED reikalavimus./p>

NSF

NSF ženklas gali būti suteiktas produktui, kurio žaliavų komponentai pagal NSF tarptautinę sistemą yra tinkami sąlyčiui su maisto produktais. Sertifikuoti „Kiilto“ produktai išvardyti NSF baltojoje knygoje.

KLIJŲ, NAUDOJAMŲ MAISTO PRODUKTŲ PAKUOTĖMS, PATVIRTINIMAS

Lipniosios medžiagos, pažymėtos šiuo ženklu, atitinka Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, Reglamento (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos (GMP), 2006 m. Maisto produktų įstatymo Nr. 23 ir Reglamento (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais, reikalavimus./p>

RMRS

Lipniosios medžiagos, pažymėtos Rusijos jūrų laivybos registro ženklu, atitinka Rusijos jūrų organizacijos priešgaisrinės saugos reikalavimus./p>


LEED

LEED (angl. Leadership in Energy and Environmental Design) yra Amerikoje sukurta pastatų ekologinių savybių sertifikavimo programa, kuria siekiama sumažinti naudojamų statinių ir pastatų poveikį aplinkai. Visi „Kiilto“ statybos gaminių skyriaus produktai, kurių sudėtyje nėra tirpiklių, atitinka LEED sertifikato reikalavimus.

ŠALIES VĖLIAVA

Šalies vėliavos ženklas rodo, kad produktas yra pagamintas arba paslauga teikiama Suomijoje. „Kiilto“ pateikė paraišką ir 2011 m. birželio mėn. gavo leidimą ženklinti savo vietinę produkciją šiuo ženklu, kuriuo nurodoma, kad gaminiai pagaminti Suomijoje remiantis vietine patirtimi. „Kiilto Oy“ lipniosios, hidroizoliacinės, sandarinimo medžiagos, lyginamieji mišiniai ir lakai yra pagaminti bendrovei priklausančiose gamyklose Lempäälä.

Medienai skirtų lipniųjų medžiagų ženklinimas

EN 204-D2

Atsparumas vandeniui ir atitiktis D2 klasės reikalavimams pagal standartą EN 204 buvo išbandyti „ift Rosenheim“ laboratorijoje. Sertifikate nurodoma, kad lipniosios medžiagos atsparumas vandeniui atitinka D2 klasės reikalavimus.

EN 204-D3


Atsparumas vandeniui ir atitiktis D3 klasės reikalavimams pagal standartą EN 204 buvo išbandyti „ift Rosenheim“ laboratorijoje. Sertifikate nurodoma, kad lipniosios medžiagos atsparumas vandeniui atitinka D3 klasės reikalavimus./p>

EN 204-D4

Atsparumas vandeniui ir atitiktis D4 klasės reikalavimams pagal standartą EN 204 buvo išbandyti „ift Rosenheim“ laboratorijoje. Sertifikate nurodoma, kad lipniosios medžiagos atsparumas vandeniui atitinka D4 klasės reikalavimus.

EN 14257 (WATT91)


Lipniosios medžiagos atsparumas karščiui ir atitiktis standarto EN 14257 (WATT91) reikalavimams buvo išbandyti „ift Rosenheim“ laboratorijoje. Sertifikate nurodoma, kad lipnioji medžiaga priklauso karščiui atsparių lipniųjų medžiagų klasei./p>

EN 15425

Standarto EN 15425 reikalavimus atitinkanti lipnioji medžiaga yra patvirtinta CE ženklu pažymėtų klijuotų sijų gamybai pagal standartą EN 14080.

Share This Page

SUSISIEKITE SU MUMIS!

„KIILTO“ SPECIALISTAI
JŪSŲ PASLAUGOMS

Platus mūsų prekybos tinklas padės
jums gauti atsakymus į konkrečius klausimus.

STATYBAPRAMONĖPATRONUOJAMOSIOS BENDROVĖS UŽSIENYJE

Bonsky