Sprendimai / Statybos sektorius /

Oro nuotėkių sandarinimas

Kiilto sandarinimo sprendimai gali pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir patalpų oro kokybę, nes veiksmingai užkerta kelią oro nuotėkiams, šilumos nuostoliams ir radono išsiskyrimui į patalpų orą.

Siekiant geresnio energijos vartojimo efektyvumo ir patalpų oro kokybės

Sandarinimas yra esminė sandarumo kontrolės dalis, kitaip tariant, užtikrinama, kad pastato vidaus oras tinkamai keistųsi per numatytas įleidimo ir išleidimo angas. Dėl nekontroliuojamų oro nuotėkių konstrukcijose gali sumažėti ir energijos vartojimo efektyvumas ir patalpų oro kokybė.

Oro nuotėkių ir sandarinimo pavyzdžiai:

Langų ir durų konstrukcinės jungtys

Montuojant tarpai tarp langų ir konstrukcijų paprastai užpildomi poliuretano putomis. Jei montavimas atliekamas netinkamai, sandūra nebus sandari.

Tos pačios problemos kyla ir montuojant duris. Be to, montuojant duris reikia atsižvelgti į tinkamą slenksčio sandarinimą, kad būtų išvengta oro nuotėkio po grindų danga.

Grindų ir sienų jungtys

Grindys dažnai liejamos iš betono. Betonas liejant turi būti atskirtas nuo sienos konstrukcijos, todėl tarp sienos ir grindų lieka nedidelis tarpas. Kadangi džiūdamas betonas traukiasi, šis tarpas didėja.

Medinių karkasinių konstrukcijų su pagrindinėmis grindimis statybos etape dažnai naudojami oro barjerai, pvz., oro barjerinis popierius. Tačiau dėl skirtingų rekomendacijų ir įrengimo būdų galutinis rezultatas gali būti nelabai sandarus.

Sienų ir lubų sandūros

Sienų ir lubų sandūrų problema šiek tiek panaši į medinių karkasinių grindų konstrukcijų problemą: statybų metu gali būti naudojami oro barjerai, tačiau galutinis rezultatas gali būti nesandarus. Lubos paprastai turi garų barjerą arba oro barjero sluoksnį, tačiau jis gali būti nepakankamai tvirtai sujungtas su sienos konstrukcija.

Vamzdžių įvadai

Nesandarumai aplink vamzdžių įvadus paprastai atsiranda dėl to, kad skylės konstrukcijoje yra didesnės nei vamzdis ar laidai, kurie galiausiai eis per jas. Be to, vamzdžių įvadai nėra užsandarinti, pavyzdžiui, naudojant paruoštą hermetišką jungtį.

Hermetikas, apsaugantis nuo oro nutekėjimo

Tai yra Kiilto Pro Airseal Flex – elastingas, teptuku dengiamas, pluoštu sutvirtintas hermetikas, apsaugantis nuo oro nuotėkių konstrukcijose. Skaitykite daugiau apie Kiilto Pro Airseal Flex.

Bendradarbiavimo su Kiilto privalumai

Projektuotojams

Projektuotojams teikiame visapusišką pagalbą, dokumentaciją ir išsamias žinias apie pramonėje naudojamas chemines medžiagas. Padedame valdyti riziką, nes būdami statybinių medžiagų kūrėjai tikrai išmanome savo gaminius. Taigi galima nustatyti ištirtą suderinamą sistemą konkrečiai vietai.

Rangovams

Kai produktai kuriami atsižvelgiant į naudotojų poreikius, produktas palengvina specialisto darbą. Vienas iš būdų, kaip padedame rangovams dirbti, yra mokymai apie mūsų gaminių technines savybes ir teisingus darbo metodus.

Patalpas prižiūrintiems asmenims

Daugelyje vietų atliktų sandarumo tyrimų rezultatai rodo, kad Kiilto sprendimai leido pasiekti puikių rezultatų. Kai patalpų oro apykaita yra gryna ir kontroliuojama, pastatas yra funkcionalus jo naudotojams.

Norėtumėte sužinoti daugiau apie mūsų sandarinimo sprendimus?