Dokumentai / Profesionali higiena /

Įspėjamieji ženklai

Žemiau rasite „Kiilto“ profesionalių higienos produktų įspėjamųjų simbolių apibrėžimus. Saugaus gaminių naudojimo instrukcijos yra saugos duomenų lape (SDL), kurį galima atsisiųsti iš gaminio puslapių.

Degios medžiagos ir mišiniai

Oksiduojančios medžiagos ir mišiniai

Ėsdinančios medžiagos ir mišiniai, medžiagos ir junginiai, sukeliantys rimtą akių pažeidimą

Medžiagos ir mišiniai, kurie dirgina odą, akis ir kvėpavimo takus arba sukelia odos reakcijas, taip pat kenksmingos medžiagos ir mišiniai

Medžiagos ir mišiniai, sukeliantys kvėpavimo takų reakcijas arba pažeidžiantys organus

Aplinkai pavojingos medžiagos ir mišiniai

Suslėgtos dujos, suskystintos dujos