Privatumo Politika

Trumpai apie duomenų privatumą

Visos „Kiilto Family“ grupės įmonės siekia apsaugoti jūsų privatumą ir apdoroja asmeninius jūsų duomenis atsižvelgdamos į atitinkamus duomenų apsaugos įstatymus ir gerąsias duomenų apdorojimo praktikas.

„Kiilto Family“ grupė renka ir naudoja asmeninius jūsų duomenis (pvz., vardą ir pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį) įvairiais tikslais, įskaitant paslaugų teikimą jums ir klientų patirties tobulinimą.

Šiame privatumo patvirtinime apžvelgiamas „Kiilto Family“ grupės asmeninių duomenų apdorojimas. Mes pateiksime informaciją apie tai, kaip jūsų asmeniniai duomenys naudojami tam tikrose situacijose, įskaitant rinkodarą, įdarbinimo prašymo pateikimą „Kiilto Family“ grupės įmonėje, pasirašius sutartį su „Kiilto Family“ grupės įmone ir apsilankius vienoje iš mūsų grupės svetainių („svetainė“).

Privatumo patvirtinimo turinys.

Kodėl apdorojame asmeninius jūsų duomenis?

Kokius jūsų duomenis renkame?

Kaip naudojame asmeninius jūsų duomenis?

Ar bendriname asmeninius jūsų duomenis su kitomis pusėmis?

Kaip ilgai saugome asmeninius jūsų duomenis?

Kas yra slapukai ir kaip jie naudojami šioje svetainėje?

Kaip apsaugome asmeninius jūsų duomenis?

Kokios jūsų teisės atsižvelgiant į asmeninių jūsų duomenų apdorojimą?

Ką reikėtų žinoti prieš spustelint nuorodas į trečiųjų šalių svetaines?

Ar šis privatumo patvirtinimas gali būti papildytas?

Kaip su mumis susisiekti?

Kodėl apdorojame asmeninius jūsų duomenis?

Asmeninius jūsų duomenis galime rinkti įvairiais tikslais. Konkretūs duomenų apdorojimai išsamiai aprašyti atskirų temų privatumo patvirtinimuose, pvz., klientų ir akcininkų privatumo patvirtinime.

Pagrindinis „Kiilto Family“ grupės duomenų apdorojimo tikslas yra su jumis susijusių teisių arba įsipareigojimų įgyvendinimas. Pavyzdžiui, jeigu esate klientas, mes renkame asmeninius jūsų duomenis, kad galėtume teikti jums paslaugas ir informaciją, kurti ir tobulinti klientų patirtį, skatinti ir prižiūrėti mūsų ryšius ir efektyviai su jumis bendradarbiauti.

Kokius jūsų duomenis renkame?

Daugiausiai renkame tiesiogiai iš jūsų gaunamus asmeninius duomenis. Galite atskleisti mums informaciją į mus kreipdamiesi, teikdami savo atsiliepimus, dalyvaudami mūsų organizuojamuose mokymuose, registruodamiesi gauti mūsų paslaugas, įsidarbindami mūsų įmonėje ar užsakydami naujienlaiškį ar kitą informaciją.

Paprastai renkame toliau nurodytų tipų duomenis:

 • Identifikavimo ir kontaktinę informaciją, įskaitant jūsų vardą ir pavardę, įmonę, el. pašto adresą ir telefono numerį.
 • Informaciją apie paskyrą, įskaitant ryšio nustatymus, jūsų mėgiamus mūsų produktus ir jūsų „Kiilto Family“ grupės produktų ir paslaugų naudojimą.
 • Techninius duomenis, įskaitant jūsų IP adresą.

Jūs turite teisę rinktis, ar norite atskleisti mums informaciją apie save. Jeigu renkatės neatskleisti savo informacijos, mums gali nepavykti įgyvendinti jūsų užklausos, įskaitant jūsų, kaip naudotojo, registraciją, peržiūrėti jūsų įdarbinimo paraiškos ar teikti jums savo produktų ir paslaugų.

Taip pat prireikus galime naudoti trečiųjų šalių slapukus ir susijusias technologijas. Daugiau informacijos apie slapukus pr. „Kas yra slapukai ir kaip jie naudojami šioje svetainėje?“.

Kaip naudojame asmeninius jūsų duomenis?

Asmeninių jūsų duomenų naudojimas priklauso nuo tikslo, kuriuo duomenys buvo surinkti. Siekdami pateikti asmeninių jūsų duomenų apdorojimo apžvalgą, toliau pateikėme kelis pavyzdžius. Išsamią informaciją žr. konkrečios temos privatumo patvirtinime.

Paprastai asmeninius jūsų duomenis naudojame:

 • Parduodame jums (jūsų darbdaviui) savo produktus ir paslaugas
 • Įsigydami jūsų (jūsų darbdavio) produktus ir paslaugas
 • Teikdami jums (jūsų darbdaviui) savo produktus ir paslaugas
 • Teikdami klientams parduotų produktų ir paslaugų palaikymą
 • Vykdydami apklausas
 • Užtikrindami ir optimizuodami svetainės veikimą
 • Rinkodaros tikslais
 • Siekdami apsaugoti ir stebėti prieigą prie „Kiilto Family“ grupės informacijos
 • Įdarbindami asmenis
 • Vykdydami teisinius ir sutartinius įsipareigojimus.

Ar bendriname asmeninius jūsų duomenis su kitomis pusėmis?

Asmeninių jūsų duomenų rinkimui, saugojimui ir apdorojimui mes naudojame trečiąsias šalis, pvz., paslaugų teikėjus. Paslaugų teikėjai gali tik apdoroti asmeninius jūsų duomenis tiek, kiek tai būtina atliekant mūsų užsakytas paslaugas. Be jūsų sutikimo trečiosios šalys negali naudoti asmeninių jūsų duomenų savo operacijoms reklamuoti.

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, iš visų savo paslaugų teikėjų reikalaujame išsaugoti visu su jais bendrinamų asmeninių duomenų konfidencialumą ir užtikrinti atitinkamą apsaugą. Trečiosios šalys privalo atsižvelgti į visas duomenų apsaugos sutartis ir taikomus duomenų privatumo įstatymus.

„Kiilto Family“ grupė taip pat gali atskleisti arba perduoti asmeninius jūsų duomenis su „Kiilto Family“ grupe.
Paprastai asmeniniai jūsų duomenys nėra perduodami už ES ribų. Jeigu asmeniniai jūsų duomenys perduodami užsienio šalims, mes visada užtikriname perduodamų duomenų saugumą, teisėtumą ir prižiūrime, kad duomenų perdavimui būtų taikomi visi galiojantys reikalavimai.

Kaip ilgai saugome asmeninius jūsų duomenis?

Asmeninius jūsų duomenis saugome tik tiek, kiek būtina siekiant užtikrinti mūsų teises ir įgyvendinti su duomenimis susijusius įsipareigojimus. Tačiau šios teisės ir įsipareigojimai skiriasi atsižvelgiant į apdorojimo aplinkybes, todėl papildomos informacijos apie saugojimo laikus teikiame konkrečių temų privatumo patvirtinimuose.

Visi asmeniniai duomenys pašalinami arba deidentifikuojami kai tik tampa neaktualūs.

Kas yra slapukai ir kaip jie naudojami šioje svetainėje?

Šioje svetainėje slapukus naudojame siekdami patobulinti svetainės funkcijas ir rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje.

Slapukai yra nedideli kompiuterio standžiajame diske įrašyti failai, kuriuos svetainė naudoja jūsų kompiuterio identifikavimui. Galime naudoti slapukus, kurie yra nuolat saugomi jūsų kompiuteryje (nuolatiniai slapukai) arba slapukus, kurie pašalinami uždarius svetainę (seanso slapukai).

Slapukai padeda mums rinkti duomenis apie jūsų kompiuterį, IP adresą, operacinę sistemą ir naršyklės tipą. Tokie duomenys paprastai apima informaciją, kuri negali būti naudojama siekiant identifikuoti su konkrečiu naudotoju susijusius duomenis. Tačiau jeigu mes turime asmeninius jūsų duomenis, slapukais surinkta informacija gali būti susieta su tokiais duomenimis.

Slapukais renkami duomenys naudojami statistiniais ir analizės tikslais, įskaitant svetainės naudojimo statistikos priežiūrą, tyrimų vykdymą siekiant tobulinti svetainės ir (arba) „Kiilto Family“ grupės kitų produktų ir paslaugų naudojimą, populiariausio svetainės turinio nustatymą ir svetainės optimizavimą.

Mūsų svetainėje naudojami trečiųjų šalių instrumentai, leidžiantys naudoti turinio bendrinimo socialiniuose tinkluose funkcijas ir vykdyti apklausas. Tam tikrais atvejais tokie trečiosios šalies instrumentai gali išsaugoti slapukus jūsų kompiuteryje ir naudoti stebėjimo technologijas jūsų patirties personalizavimui ar tikslinės reklamos teikimui. Informaciją apie slapukų teikėjų privatumo strategijas žr. atitinkamuose privatumo patvirtinimuose.

Slapukus taip pat galima išjungti naudojant naršyklės nustatymus ir kitas funkcijas. Naršyklė gali įjungti slapukus pagal numatytuosius nustatymus, todėl rekomenduojame peržiūrėti naršyklės nustatymus, jei kiltų abejonių dėl slapukų naudojimo svetainėje. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tam tikrų svetainės dalių veikimui yra būtinas slapukų naudojimas. Jeigu išjungsite slapukų naudojimą naršyklės nustatymuose, gali nepavykti naudoti tokių svetainės dalių.

Kaip apsaugome asmeninius jūsų duomenis?

„Kiilto Family“ grupė apsaugo visus gaunamus asmeninius duomenis atsižvelgdama į gaires, metodus ir atsargumo priemones, apribojančias trečiųjų šalių prieigą prie duomenų. Mes taip pat ribojame savo darbuotojų ir paslaugų teikėjų prieigą prie asmeninių duomenų: prie asmeninių duomenų turi prieigą tik tie asmenys, kuriems būtina naudoti tokius duomenis atliekant savo pareigas.

Kokios jūsų teisės atsižvelgiant į asmeninių jūsų duomenų apdorojimą?

Turite teisę peržiūrėti visus mūsų surinktus asmeninius savo duomenis ir reikalauti mūsų pašalinti arba tikslinti visus netikslius, nebūtinus, nebaigtus ar pasenusius asmeninius duomenis. Taip pat turite teisę atsisakyti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų arba atsiimti savo sutikimą.

Kreipdamiesi į mus galite pasinaudoti minėtomis teisėmis ir (arba) išreikšti susirūpinimą dėl asmeninių duomenų naudojimo. Kontaktinę mūsų informaciją rasite tolesniame skyriuje „Kaip su mumis susiekti?“ ir konkrečių temų privatumo patvirtinimuose.

Stengiamės kaip galima išsamiau atsakyti į visas užklausas dėl asmeninių duomenų apdorojimo. Jeigu būsite nepatenkinti mūsų atsakymais ar taikomomis priemonėmis, visada galite kreiptis į nacionalinį duomenų apsaugos ombudsmeną.

Ką reikėtų žinoti prieš spustelint nuorodas į trečiųjų šalių svetaines?

Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Atkreipkite dėmesį, kad „Kiilto Family“ grupė nėra atsakinga už trečiųjų šalių svetainių turinį ar jose taikomas strategijas. Šis privatumo patvirtinimas taikomas tik mūsų svetainėms. Perskaitykite atitinkamus lankomų svetainių privatumo patvirtinimus.

Ar šis privatumo patvirtinimas gali būti papildytas?

Galime bet kada papildyti šį privatumo patvirtinimą be išankstinio pranešimo. Dabartinis privatumo patvirtinimas nuolat pasiekiamas šioje svetainėje.

Rekomenduojame kartais perskaityti šį privatumo patvirtinimą, kad sužinotumėte jo pakeitimus.

Kaip su mumis susiekti?

Jeigu kiltų klausimų ar pageidavimų dėl šio privatumo patvirtinimo ar asmeninių jūsų duomenų, kuriuos saugo „Kiilto Family“ grupė, kreipkitės el. pašto adresu:privacy(a)kiilto.com

Šis privatumo patvirtinimas paskutinį kartą atnaujintas 2018-05-15