Dokumentai /

Duomenų ir informacijos bankas

Duomenų ir informacijos banke rasite logotipus bei Profesionalios higienos prekių nuotraukas, darbo instrukcijas, brošiūras ir katalogus. Prekių nuotraukas surasite pagal prekės pavadinimą arba kodą.

Tuo pačiu galite pasižiūrėti:

Duomenų ir informacijos banko medžiaga yra skirta tik Kiilto produktų reklamai arba su produktais susijusiai komunikacijai ir kitiems leidiniams bei leidiniams apie Kiilto. Duomenų ir informacijos banke esanti medžiaga yra saugoma intelektinės nuosavybės teisių. Draudžiama naudoti tokią medžiagą klaidinančiai, pažeidžiant gerą verslo praktiką arba tokiu būdu, kurį „Kiilto“ laiko netinkamu. „Kiilto“ pasilieka visas intelektinės nuosavybės teises į duomenų ir informacijos banko turinį. „Kiilto“ turi teisę bet kuriuo metu uždrausti naudoti medžiagą, remdamasi vienašališku pranešimu. Kitu atveju taikomas Suomijos autorių teisių įstatymas. Jei reikia, medžiagos naudojimo teisę galite patikrinti Kiilto adresu communications@kiilto.com.