IPA 300
Dezinfekavimo priemonė

Dezinfekavimo priemonė, kurios pagrindą sudaro izopropanolis. Skirta maisto pramonėje naudojamų paviršių ir įrangos dezinfekavimui.

Specialios funkcijos

  • Paruoštas naudoti.
  • Veiksmingai naikina bakterijas, mieles, pelėsius ir daugumą virusų.
  • Skaido riebalus nuo paviršių.
  • Produktas išgaruoja, nepalikdamas likučių

Efektyvus, paruoštas naudoti dezinfekantas, veiksmingai naikinantis bakterijas, mieles ir pelėsius. IPA 300 veiksmingai tirpdo riebalus nuo paviršių. Po dezinfekavimo paviršių nuskalauti nereikia, IPA 300 išgaruoja, nepalika jokių likučių.

Nuorodos

Dokumentai

Naudojimas

Skirtas kasdienei paviršių ir įrangos, naudojamos maisto pramonėje, dezinfekcijai atlikti.

pH

Produkto pH: 8
Tirpalo pH: 8

Išvaizda ir kvapas

Skaidrus bespalvis skystis. Izopropanolio kvapo.

Kilmės šalis

SUOMIJA

Pakuotės Dydis Produkto Kodas GTIN
1 x 10 l 80635 6417964806359
Sandėliavimas

Laikykite vėsioje, sausoje vietoje (aukštesnėje nei 3°C temperatūroje), apsaugotą nuo saulės šviesos.

Aplinka ir saugumas

Švarias, tuščias pakavimo medžiagas galima perdirbti aplinkai saugiu būdu arba panaudoti jas energijai gaminti.

Dėmesio

Labai degus.
Prisiminkite saugų biocidų naudojimą. Prieš naudodami visada atidžiai perskaitykite etiketę ir saugos duomenų lapą.

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas: Apsinuodijimas gali sukelti simptomus po sąlyčio, todėl abejotinais atvejais po tiesioginio sąlyčio su chemine medžiaga ir pasijutus blogai, kreipkitės į gydytoją ir parodykite šio gaminio saugos duomenų lapą.

Įkvėpus: Išnešti paveiktą asmenį į gryną orą ir pailsėti. Sunkiais atvejais (pvz., sustojus širdžiai) paveiktam asmeniui turi būti daromas dirbtinis kvėpavimas (kvėpavimas iš burnos į burną, širdies masažas, deguonies tiekimas ir kt.) ir nedelsiant kviesti medicinos pagalbą.

Patekus ant odos: Produktui patekus ant odos, atvirą vietą patartina nuplauti tekančiu vandeniu vandeniu ir neutraliu muilu. Jei atsiranda odos pakitimų (nudegimų, paraudimų, bėrimų, pūslių), reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti gaminio saugos duomenų lapą.

Patekus į akis: mažiausiai 15 minučių plaukite akis dideliu kiekiu kambario temperatūros vandens. Reikėtų vengti akių užmerkimo ir trynimo. Kad būtų išvengta tolesnės žalos, bet kokius kontaktinius lęšius reikia išimti iš akių, nebent jie patektų į akis. Visais atvejais po skalavimo kuo greičiau kreipkitės į gydytoją ir parodykite gaminio saugos duomenų lapą.

Prarijus/įkvėpus: Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę bei šio produkto saugos duomenų lapą.

Sudedamoji dalis Poveikis
Izopropanolis (63 %) Dezinfekavimo poveikis