Kovete M
Kietiklis

Kietiklis M yra izocianatų pagrindu pagamintas kietiklis, kurio sudėtyje nėra tirpiklių. Šis kietiklis skirtas naudoti 2 komponentų „Kestokol“ EPI klijuose.

Specialios funkcijos

  • Klijų TDL pasitikrinkite, ar naudojamas tinkamas kietiklis

Dokumentai

Naudojimas

Kietiklis M naudojamas kaip kietiklio komponentas 2 komponentų „Kestokol“ EPI klijuose. TDL pasitikrinkite, ar naudojamas tinkamas kietiklis.

Rišiklio rūšis

MDI

Tankis/santykinis svoris

apytikr. 1,20 kg/dm³

Spalvos

Ruda

Maišymo santykis

Žr. klijų techninių duomenų lapą.

Klampumas

210 mPas (pagal Brukfildą, RVT 25°C)

Sandėliavimas

Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C , 12 mėn. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti.

Naudojimo instrukcija

Kietiklio M naudojimo instrukcijos pateiktos „Kestokol“ WR klijų TDL.

Dirbdami su kietikliu M, dėvėkite apsauginius drabužius, apsaugines pirštines ir akinius. Mažus kietiklio kiekius galima sumaišyti su derva, o sustingusį mišinį išmesti į sąvartyną. Didelius kiekius reikia pristatyti tinkamai pavojingų atliekų apdorojimo įmonei.

Papildoma informacija

Informacija, pateikta šiame gaminio duomenų lape, parengta vadovaujantis mūsų atliktų bandymų rezultatais ir mūsų praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys nustatyti esant standartinėms sąlygoms. Vietos darbo sąlygų svyravimai paveiks gaminio eksploatacines savybes ir rezultatą. Be to, rezultatą stipriai paveikia darbo metodai. Mes garantuojame aukštą savo gaminių kokybę pagal taikomą kokybės valdymo sistemą. Negali būti prisiimta jokios atsakomybės, atsiradusios dėl gaminio netinkamo naudojimo arba vyraujančių sąlygų, kurių mes nekontroliuojame. Todėl mes negalime būti atsakingi už galutinį rezultatą. Gaminio naudotojas turi išbandyti, ar gaminys tinka naudoti pagal numatytą paskirtį.

Aplinka ir saugumas

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie gaminio ir pakuotės išmetimą ieškokite tinklalapyje www.kiilto.com.

Pagaminta Suomijoje