Kiilto Cleaner 300

Efektyvus valiklis yra skirtas dviejų komponentų klijų naudojimo įrangai ir purkštukams valyti.

Dokumentai

Naudojimas

Kiilto Cleaner 300 yra hidrofilinis pusiau greito / lėto garavimo valiklis. Kiilto Cleaner 300 išsiskiria ypatingomis savybėmis – efektyvumu, nedideliu toksiškumu ir aukštu virimo tašku. Jis skirtas dviejų komponentų PU klijų naudojimo įrangos purkštukams ir maišytuvams valyti. Tinka šviežių klijų likučiams ir užtiškusioms dėmėms šalinti.

Pakuotės Dydis Produkto Kodas
Kiilto Cleaner 300 20 kg/20 l T5473.020
Rišiklio rūšis

Tirpiklis

Konsistencija

Skaidrus, mažos klampos skystis

Tankis/santykinis svoris

apytikr. 0,95 kg/dm³

Sandėliavimas

Neatidarytą, esant +10–25 °C, 18 mėnesių. Nelaikyti stilko pluošto talpose.

Naudojimo instrukcija

Kiilto Cleaner 300 naudojamas neskiestas. Jei dėmės yra įsisenėjusios, palikite valiklį veikti ant paviršiaus ilgesnį laiką. Valomos dalys taip pat gali būti panardintos į Kiilto Cleaner 300. Atkreipkite dėmesį, kad naudojant Kiilto Cleaner 300 dviejų komponentų PU klijų maišytuvams valyti, talpa turi būti iš EPM gumos arba politetrafluoroetileno (pvz., Teflon®). Kitos medžiagos laikui bėgant gali išbrinkti ir tapti trapios.
Atkreipkite dėmesį, kad valiklis reaguoja su izocianato kietikliu. Jei valiklyje yra itin didelis kiekis kietiklio, reakcija gali būti tokia stipri, jog mišinys gerokai įkais. Valiklį, kuriuo buvo valomos gamybos linijos, rekomenduojama laikyti atvirame inde 24 valandas. Jei valiklyje / perteklinio kietiklio mišinyje yra dervos, mišinyje pradeda formuotis kylančios poliuretano putos.

Papildoma informacija

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Skirtingos vietos darbinės sąlygos įtakoja produkto veikimą ir rezultatą. Rezultatas taip pat labai priklauso nuo darbo būdų. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Produkto naudotojas turi patikrinti produkto tinkamumą numatomam naudojimui.

Aplinka ir saugumas

Be reikalo nesilieskite prie nesustingusio produkto: mūvėkite apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

Pagaminta Suomijoje