Kiilto Cleaner 303
Tirpiklio derinys

Paviršiaus valiklis prieš klijavimą.

Dokumentai

Naudojimas

„Kiilto Cleaner 303“ yra naudojamas paviršiams valyti. „Kiilto Cleaner 303“ yra tirpiklių mišinys ir juo veiksmingai pašalinami riebalai ir purvas nuo įvairių metalinių ir plastikinių paviršių. Sudėtyje nėra aromatinių tirpiklių. „Kiilto Cleaner 303“ puikiai tinka valyti šiurkščius, galvanizuotus ar anodinius metalinius paviršius. Taip pat galima valyti plastiką, tačiau prieš naudojimą visada išmėginkite valiklį ant mažo ploto. Tinka valyti šviežius „Kestopur“ ir „Kiiltoflex“ klijų likučius nuo suklijuotų paviršių ir metalinių įrankių.

PASTABA. „Kiilto Cleaner 303“ negalima naudoti automatiškai valomuose klijų tepimo įtaisuose.

Pakuotės Dydis Produkto Kodas
Kiilto Cleaner 303 5 l T3808.005
Tankis/santykinis svoris

apyt. 0,7 kg/l

Sandėliavimas

Neatidarytoje pakuotėje prie +10-25°C, 18 mėnesių.

Naudojimo instrukcija

Kruopščiai nuvalykite paviršių drėgnu audeklu be pūkelių. Valykite paviršių paraleliais, o ne sukamais judesiais. Kai reikia, pakeiskite ir naudokite švarų rankšluostį.

Jei nuo paviršiaus turite nuvalyti purvą ar oksidantus, arba, jei prieš klijavimą reikia nušlifuoti paviršių, prieš šlifavimą nuvalykite paviršių. Kai nušlifuojate, kruopščiai nuvalykite dulkes ir dar kartą nuvalykite paviršių naudodami „Kiilto Cleaner 303“. Klijuoti galima tada, kai išdžiūsta paviršius, įprastai po 10 minučių esant +20 °C.

Šviežius klijų likučius nuvalykite sausu audeklu ar popieriumi ir baikite valyti „Kiilto Cleaner 303“ sudrėkintu audeklu be pūkelių.

Papildoma informacija

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietos darbinių sąlygų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Rezultatas taip pat labai priklauso nuo darbo būdų. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Produkto naudotojas turi patikrinti produkto tinkamumą numatomam naudojimui.