Kiilto LK
Sienų glaistas, sluoksnis 1-3 (5) mm

Glaistas polimerų pagrindu, sienoms ir luboms sausose vidaus patalpose. Didžiausias sluoksnio storis daliniam išlyginimui – 5 mm, viso paviršiaus glaistymui – 3 mm.

Specialios funkcijos

  • polimerų pagrindu, šviesios spalvos
  • glaistas sienoms ir luboms
  • išeiga 1.2 kg/m²/mm
  • galima dengti: 3 mm/1 d.
  • sausoms vidaus patalpoms

Dokumentai

Naudojimas

„Kiilto LK“ yra sienų glaistas sausiems vidaus sienų ir lubų paviršiams. Grubius paviršius pirmiausia reikia nuglaistyti „Kiilto SK“ arba „Kiilto TT“ sienų glaistais. Galutinį sluoksnį išlyginti reikia su „Kiilto LH“ sienų glaistu. Nuglaistyti paviršiai gali būti išlyginami arba dažomi. Netinka naudoti po plytelėmis arba sienos viniline danga.

Pakuotės Dydis EAN Kodas
20 kg 6411512151205
Darbinės sąlygos

rekomenduojama: +18–20 °C, žemiausia naudojimo temperatūra +10 °C

Darbo laikas

apytikr. 24 val. (+18 °C)

Grindų pagrindo drėgnumas

betonas < 90 % RH

Kietėjimo greitis

Apytikr. 1 d. (+18 °C) (priklausomai nuo aplinkos sąlygų)

Maišymo santykis

5,5–6,0 l vandens / 20 kg maišas

Maks. dalelių dydis

0,5 mm

Padengimas

1 mm sluoksnis/m² sausųjų dalelių svoris apyt. 1,2 kg

Pakuotės dydžiai

20 kg maišas

Rišiklio rūšis

Polimero – kalkakmenio pagrindo mišinys

Sandėliavimas

Neatidarytoje pakuotėje maks. 1 m. sausomis sąlygomis.

Sertifikatai ir registracijos

dažomų paviršių įtampos klasifikacija RL01...RL03 (statybų praktikos RYL kodas 2012)

Sluoksnio storis

dalinis išlyginimas 1–5 mm, viso paviršiaus glaistymas 1–3 mm.

Spalvos

Šviesi

Naudojimo instrukcija

Glaistomi paviršiai turi būti švarūs, sausi ir be dulkių. Naujas sluoksnis neturi būti dengiamas, kol neišdžiūvo ankstesnis sluoksnis. Jei reikia, paviršius turi būti kruopščiai nušlifuotas ir nuvalytas prieš dengiant naują glaisto sluoksnį.

Lėtai berkite maišydami „Kiilto LK“ mišinį į vėsų ir švarų vandenį (+18 °C), kol susidarys tolygi ir tąsi masė. Palikite mišinį apyt. 15 min. ir tada išmaišykite dar kartą. Tepkite glaistą rankiniu būdu naudodami plieninę glaistyklę arba purkškite glaisto purškimo pistoletu. Užpurkštą sluoksnį reikia išlyginti rankiniu būdu naudojant plieninę glaistyklę. Norėdami likusį glaistą panaudoti kitą dieną, sandariai uždarykite indą, kad glaistas neišdžiūtų.

Papildoma informacija

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

Aplinka ir saugumas

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.