Kiilto Nopea Slim klijai ir kietiklis

Dviejų komponentų, be vandens, ypač greitai kietėjantys poliuretano klijai visų parketo tipų klijavimui (išskyrus suprojektuotą parketą). Taip pat tinka suprojektuoto parketo viršutinių lamelių taisymui.

Specialios funkcijos

  • visų parketo tipų klijavimui
  • greitai kietėja
  • be vandens

Dokumentai

Naudojimas

Be tirpiklių, dviejų komponentų, ypač greitai kietėjantys poliuretano klijai parketo klijavimui. Idealiai tinka atliekant taisymo darbus mažuose plotuose ir suprojektuoto parketo viršutinių lamelių taisymui. ISO 17178 – kieti.

Pakuotės Dydis EAN Kodas
1 kg + 0,17 kg 6411511464016
Atviras laikas

apytikr. 15 min. (paskirstytas ant pagrindo)

Darbo laikas

Klijų mišinio sunaudojimo laikas yra apyt. 5–9 min./+ 20 °C. Net menkas temperatūros pakilimas ženkliai sutrumpina sumaišytų klijų ir kietiklio sunaudojimo laiką.

Kietėjimo greitis

1 val. (+20 °C)

Maišymo santykis

Dervos 1 kg / kietiklio 170 g

Naudojimo temperatūra

+15–25 °C

Padengimas

Plokštės pagrindas: n. 0,75–2 m²/l (0,5–1,5 kg/m²)
Betoninės grindys: n. 1–1½ m²/l (1–1,5 kg/m²)

Pakuotės dydžiai

1 kg (dervos) + 170 g (kietiklio)

Rišiklio rūšis

Dviejų komponentų poliuretano klijai be tirpiklių

Sandėliavimas

Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 12 mėn.

Sunaudojimo laikas

apytikr. 5–9 min (+20 °C, 50 % RH)

Naudojimo instrukcija

Tinkami paviršiai yra plienu tvirtintas betonas, fanera, plokštės, kamštinės lentos ir medinės grindys. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, tolygus ir be dulkių ar kitų medžiagų, kurios gali trukdyti sukibimui. Prieš klijavimą pašalinkite cemento plėvę, pvz., šlifuodami ir nusiurbdami dulkes. Jei reikia, betoninis paviršius gali būti išlygintas „Kiilto“ parketo pagrindui tinkamu išlyginimo mišiniu. (Išlyginimas nesuformuoja tinkamo paviršiaus parketo pagrindui, viršijančiam išmatavimus 22 x 70 x 500 mm) Betono paviršiaus ir išlyginamojo mišinio sukibimo stipris turi būti bent 1,5 N/mm². Jei klijuojama ant plokštės, rekomenduojame naudoti min. 9 mm arba panašią faneros plokštę. Taip pat laikykitės parketo gamintojo nurodymų ir visų taikomų nacionalinių reglamentų bei normų (pvz., Suomijoje „SisäRYL 2013“, „RYL kodas statybų praktikai“). Tvirtas klijavimas mažina bet kokius išmatavimų pokyčius, atsirandančius dėl drėgmės judėjimo medienoje, tačiau taip pat įtempia pagrindą.

Kruopščiai sumaišykite dervą ir kietiklį prieš pat naudojimą pagal nurodytą santykį. Paskleiskite klijus dantyta mentele ant paviršiaus, maks. 1 m² ir nedelsdami padenkite parketą ant šviežio klijų paviršiaus. Patikrinkite, ar tarp plokštės ir paviršiaus susidarė tolygus klijų sluoksnis, bet iš parketo lentų tarpų netrykšta klijai. Rekomenduojame nešlifuoti parketo bent 1 valandą po klijavimo. Nesustingusius klijus galima nuvalyti acetonu arba ksilenu, o sukietėjusius klijus galima pašalinti tik mechaniniu būdu.


Papildoma informacija

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

Aplinka ir saugumas

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

M1 Statybinių medžiagų emisijos klasė
LEED
Pagaminta Suomijoje