Kiiltoflex Metal Primer metalo gruntas

Paviršiaus gruntas naudojamas kartu su „Kiiltoflex“ klijais-hermetikais.

Dokumentai

Naudojimas

„Kiiltoflex Metal Primer“ metalo gruntas naudojamas valyti ir aktyvinti metalinius paviršius, pavyzdžiui, nerūdijantį plieną ir aliuminį. „Kiiltoflex Metal Primer“ metalo gruntu pagerinamas „Kiiltoflex“ klijų-hermetikų sukibimas su metaliniais paviršiais. Rekomenduojame prieš grunto naudojimą riebaluotus paviršius nuvalyti tinkamu valikliu, pvz., „Kiilto Cleaner 303“ ar acetonu.

Pakuotės Dydis Produkto Kodas
Kiiltoflex Metalliprimer 750 ml T2514.936
Konsistencija

Bespalvis skystis

Tankis/santykinis svoris

0,79 kg/dm³

Klampumas

2 mPas (20 °C)

Padengimas

apytikr. 50 m²/l

Sandėliavimas

Neatidarytą esant +10–25 °C, 6 mėn.

Naudojimo instrukcija

Nuvalykite paviršius švaria šluoste be pūkelių, sudrėkinta gruntu. Prieš dengdami klijus palaukite 15–120 min., kol išdžius. Jei viršijamas maksimalus laikas, pakartokite procedūrą.

Aplinka ir saugumas

Produkte yra lakių ir itin degių tirpiklių. Darbo vieta turi būti gerai vėdinama. Laikykite atokiau nuo ugnies šaltinių, ypač nuo statinės elektros ir kibirkščiuojančios elektros įrangos. Venkite nesustingusio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, mūvėkite apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

Pagaminta Suomijoje