Sitol 1038
PVAc klijai

„Sitol 1038“ yra PVAC dispersiniai klijai, skirti popieriaus ir pakuočių pramonei.

Specialios funkcijos

  • Tinkami įvairiems sprendimams, įskaitant gofruotojo kartono dėžių šonų klijavimą

Dokumentai

Naudojimas

„Sitol 1038“ yra greitai stingstantys modifikuoti PVAC dispersiniai klijai, išsiskiriantys sąlyginai ilgu atviru laiku ir nedidele klampa. „Sitol 1038“ tinka popieriui, kartonui ir gofruotam kartonui klijuoti.

Pakuotės Dydis Produkto Kodas
Sitol 1038 15 kg T1230.015
Sitol 1038 IBC cont T1230.994
Rišiklio rūšis

PVAC

Tankis/santykinis svoris

1,05 kg/dm³ / 20 °C

pH

5

Klampumas

1350 mPas (pagal Brukfildą, RVT, 3/20, 20 °C)

Naudojimo temperatūra

Nuo +18 iki +25 °C

Sandėliavimas

Neatidarytame konteineryje galima laikyti 12 mėnesių +20 °C laipsnių temperatūroje. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti.

Naudojimo instrukcija

Įrenginiai ir prietaisai gali būti valomi vandeniu prieš klijams išdžiūvant. Išdžiūvusių klijų plėvė gali būti nuimta naudojant ksileną.

Papildoma informacija

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Produkto naudotojas turi patikrinti produkto tinkamumą numatomam naudojimui.

Aplinka ir saugumas

Be reikalo nesilieskite prie nesustingusio produkto: mūvėkite apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

Sertifikuotas kontaktuoti su maistu
Pagaminta Suomijoje