Naudojimas

Gali būti naudojami popieriui, kartonui ir gofruotajam kartonui klijuoti, tobulai tinka laminavimui.

Rišiklio rūšis

PVAC

Tankis/santykinis svoris

1,1 kg/dm³ ( 20 °C)

pH

7

Klampumas

1100 mPas (pagal Brukfildą, RVT, 3/20, 20 °C)

Naudojimo temperatūra

+18–25 °C

Sandėliavimas

Neatidarytame konteineryje galima laikyti 12 mėnesių +20 °C laipsnių temperatūroje. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti.

Naudojimo instrukcija

Įrenginiai ir prietaisai gali būti valomi vandeniu prieš klijams išdžiūvant. Išdžiūvusį produktą galima pašalinti ksilenu.


Papildoma informacija

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Produkto naudotojas turi patikrinti produkto tinkamumą numatomam naudojimui.

Aplinka ir saugumas

Be reikalo nesilieskite prie nesustingusio produkto: mūvėkite apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

Sertifikuotas kontaktuoti su maistu
Pagaminta Suomijoje