Instrumentų Švara

Medicinos instrumentus ir daiktus, kurie liečiasi su kūno skysčiais ar išmatomis, reikia dezinfekuoti rankiniu būdu arba automatinėmis mašinomis. Prietaiso perdirbimas skirtas padėti jums išsaugoti pacientų ir personalo saugumą ir gerovę, išlaikant kokybę, priežiūrą ir pelningumą. Mes tiekiame CE ženklu pažymėtus, gerai patikrintus ir lengvai naudojamus ploviklius, skirtus instrumentų ir indų plovimui.

Išankstinis instrumentų apdorojimas

Siekiant užtikrinti tinkamą valymo ir dezinfekcijos rezultatą, reikia vengti likučių ir skysčių išdžiūvimo ant instrumentų. Išankstinio apdorojimo tikslas – sustabdyti mikrobų augimą ir taip užkirsti kelią infekcijų plitimui. Kai išankstinio apdorojimo preparatas panaudojamas kuo greičiau po operacijos, sumažėja infekcijų rizika.

Išankstinio apdorojimo plovimo priemonė palaiko instrumento paviršius drėgnus, neleidžiant ant paviršių išdžiūti nešvarumams. Lengvai užpurškiami pirminio apdorojimo geliai garantuoja saugų naudojimą ir geresnį galutinio valymo rezultatą

Rankinis instrumentų valymas ir dezinfekcija

Rankinis valymas – tai fizinis visų matomų likučių pašalinimas nuo instrumento, kad jį būtų saugu tvarkyti ir toliau apdoroti. Naujausių pramonės gairių ir standartų išmanymas kartu su praktiniais įgūdžiais ir gerai patikrintomis cheminėmis medžiagomis užtikrina, kad daugkartinio naudojimo medicinos prietaisus būtų saugu tvarkyti ir naudoti su pacientais.

Infekcijų prevencija ir kontrolė vyksta kartu su medicinos prietaisų perdirbimu sveikatos priežiūros įstaigoje. Netinkamai išvalyti medicinos prietaisai gali sukelti infekcijas. Svarbu pažymėti, kad ne visi mikroorganizmai sukelia ligas; tačiau sveikatos priežiūros specialistai visus užterštus instrumentus turi laikyti potencialiai infekuotais.

Automatizuotos instrumentų apdorojimo sistemos

Daugumos prietaisų valymas atliekamas automatizuotomis sistemomis, naudojant tokius prietaisus kaip plovimo-dezinfekavimo mašinos ar ultragarsiniai valymas. Naudojami plovikliai turi tikti įvairioms medžiagoms ir garantuoti higienišką rezultatą.

Tinkamam prietaisų naudojimui reikia ne tik efektyvių ploviklių, bet ir instrumentų apdorojimo bei jo valdymo išmanymo. „Kiilto“ moko savo klientus tapti ekspertais ir pasiekti reikiamų higienos standartų, naudodama aukštos kokybės ploviklius.

Automatinės ir rankinės endoskopų apdorojimo sistemos

Lanksčiųjų endoskopų valymui ir dezinfekcijai reikalinga specializuota perdirbimo įranga ir konkrečiam procesui taikomos priemonės, užtikrinančios atitiktį standartams ir gairėms.

Siūlome pilną endoskopų perdirbimo sprendimą, į kurį įeina tam tikslui sukurti aukštos kokybės plovikliai, taip pat mokymai apie teisingą endoskopų perdirbimo sistemų procesą.​

Techninis aptarnavimas

ISO 15883 nustato bendruosius reikalavimus visiems plovimo dezinfekantams ir jų priedams, skirtiems daugkartinio naudojimo medicinos prietaisams valyti ir dezinfekuoti. Jame taip pat nurodyti valymo ir dezinfekcijos bei priedų, kurių reikia norint pasiekti reikiamą veikimą, veikimo reikalavimai. Taip pat aprašomi metodai ir prietaisai, reikalingi patvirtinimui, įprastinei kontrolei, stebėjimui ir pakartotiniam patvirtinimui periodiškai ir po esminio remonto.

Mūsų techniniai ekspertai padeda nustatyti eksploatacinių savybių kvalifikaciją ir padeda klientams atlikti kasdienę bei įprastinę kontrolę. Taip pat siūlome centralizuotų dozavimo sistemų įrengimo prietaisų apdorojimo įrenginiuose techninį projektavimą ir įgyvendinimą