Kestokol WR 125
2–jų komponentų epi klijai

„Kestokol“ WR 125 yra 2 komponentų emulsijos polimero izocianato klijai, skirti klijuotos sluoksninės medienos gaminiams.

Specialios funkcijos

  • Trumpas suspaudimo laikas
  • Ilgas sunaudojimo laikas
  • Naudoti neapsaugotose vietose lauke

Nuorodos

Dokumentai

Naudojimas

„Kestokol“ WR 125 + kietiklis M yra emulsijos polimero izocianato klijai, pasižymintys puikiu atsparumu nepalankioms klimato sąlygoms. Atitinka EN 204/D4 reikalavimus dėl atsparumo vandeniui, patvarumo klasės 4:2005 reikalavimus ir EN 302:2 standarto reikalavimus dėl sluoksniavimosi.

„Kestokol“ WR 125 + kietiklis M gali būti naudojami objektuose, stipriai veikiamuose besikeičiančių oro sąlygų, pvz., klijuojant sodo baldus, laivus(netinka po vandeniu esančioms dalims), ir gaminant specialios paskirties klijuotos sluoksninės medienos gaminius.

Pakuotės Dydis Produkto Kodas
Kestokol WR 125 8 kg T3827.010
Tankis/santykinis svoris

1,11 kg/dm

pH

6,5 - 8,0

Maišymo santykis

100 : 15

Klampumas

5000 mPas (pagal Brukfildą, RVT +20 °C)

Mišinio klampumas

8000 mPas (pagal Brukfildą RVT +20 °C) iš karto pridėjus kietiklio

Mišinio spalva

Šviesi smėlio spalva

Sunaudojimo laikas

Mišinio sunaudojimo laikas yra daugiausia 50 min. (+20 °C), (gaminant specialios paskirties klijuotos sluoksninės medienos gaminius – 35 min.)

Atviras laikas

10–20 min. (sąnaudos 150–220 g/m²) Žr. naudojimo instrukcijas.

Išeiga

140–240 g/m²

Spaudimo laikas

mažiausiai 20 min.

Suspausdimo slėgis

0,5 - 1,0 N/mm2

Minimali plėvelės susidarymo temperatūra

+5 °C

Medienos drėgmės kiekis

6–15 %

Eksploatavimo temperatūra

EN 14257 (Watt 91): 10,3 N/mm

Sandėliavimas

Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C , 6 mėn. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti.

Naudojimo instrukcija

Įpilkite kietiklio M 15 svorio dalių į „Kestokol“ WR 125 klijų 100 svorio dalių ir gerai išmaišykite. Kai viršijamas mišinio sunaudojimo laikas, mišinys pradeda putoti. Į senesnį mišinį, kurio sunaudojimo laikas nėra pasibaigęs, galima pridėti naujo mišinio.

Patikrinkite, ar jungtys gerai priglunda. Tolygiai užtepkite klijų ant vienos pusės. Sudėkite dalis kartu ir suspauskite jas, tolygiai spausdami per visą jungties ilgį. Jungtis galima suspausti šaltu ar karštu būdu, taip pat aukšto dažnio presu. Karšti ir aukšto dažnio presai sutrumpina reikiamą suspaudimo laiką. Norint nustatyti reikiamą suspaudimo laiką ir užtikrinti klijų jungties stiprumą, prieš naudojant klijus gamyboje reikia atlikti atitinkamus bandymus.

Gali tekti dalis palaikyti kurį laiką prieš apdorojant mašina, kad būtų pasiektas reikiamas suklijavimo juostos stipris. Galutinis sukibimo stipris ir atsparumas vandeniui pasiekiamas per 7 dienas.

Bendri ir specialios paskirties klijuotos sluoksninės medienos techniniai duomenys:

 

  Įprastas naudojimas

Specifiniai

klijavimo darbai 

 Sąnaudos

140–160 g/m² 

200–240 g/m²

 Atviras laikas10–15 min.15–20 min.
 Sunaudojimo laikas50 min.35 min. 
 Spaudimo laikas (min.)20 min. 30 min. 

 

Papildoma informacija

Informacija, pateikta šiame gaminio duomenų lape, parengta vadovaujantis mūsų atliktų bandymų rezultatais ir mūsų praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys nustatyti esant standartinėms sąlygoms. Vietos darbo sąlygų svyravimai paveiks gaminio eksploatacines savybes ir rezultatą. Be to, rezultatą stipriai paveikia darbo metodai. Mes garantuojame aukštą savo gaminių kokybę pagal taikomą kokybės valdymo sistemą. Negali būti prisiimta jokios atsakomybės, atsiradusios dėl gaminio netinkamo naudojimo arba vyraujančių sąlygų, kurių mes nekontroliuojame. Todėl mes negalime būti atsakingi už galutinį rezultatą. Gaminio naudotojas turi išbandyti, ar gaminys tinka naudoti pagal numatytą paskirtį.

Aplinka ir saugumas

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie gaminio ir pakuotės išmetimą ieškokite tinklalapyje www.kiilto.com.