Kiilto vidinio kampo sutvirtinimas

Iš anksto pagaminti „Kiilto“ vidinių kampų sutvirtinimai turi būti naudojami su „Kiilto“ hidroizoliacija.

Dokumentai

Naudojimas

Iš anksto suformuoti elastingi kampų sutvirtinimai turi būti naudojami su ritininėmis vandeniui atspariomis membranomis.
Būtina naudoti kaip „KeraSafe“ vandeniui atsparios sistemos dalį.

Pakuotės Dydis EAN Kodas
Kiilto Sisänurkkavahvike 120 x 90 mm 6411513682999
Rišiklio rūšis

PE folija
PP nulupama plėvelė

Sandėliavimas

Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 2 metus.

Sluoksnio storis

apytikr. 0,35 mm

Papildoma informacija

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

Aplinka ir saugumas

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.

M1 Statybinių medžiagų emisijos klasė
LEED