Hidroizoliacinėms medžiagoms suteikiamas visoje ES galiojantis CE ženklas, testavus sistemą ir gavus Europos techninį patvirtinimą (ETA).

Transporto, laivų, valčių ir „sandwich“ panelių pramonė